Download Lagu Yin Light - 七個小矮人

Download Lagu Yin Light - 七個小矮人 Mp3

Album: Yin Guang Nong Qing Xiang Gang Ban Shi Ji Xin Qu + Jing XuanArtis : Yin Light
Judul Lagu : 七個小矮人
Album : Yin Guang Nong Qing Xiang Gang Ban Shi Ji Xin Qu + Jing Xuan
Durasi : 02:17
Ukuran : 2.1 MB
Tanggal Rilis : 2005-01-01

Yin Light - 七個小矮人 MP3 Download
Jangan lupa bagikan lagu ini melalui sosial media yang anda punya
Share to PinterestShare to WhatsApp

Lirik Yin Light - 七個小矮人

ti七个小矮人
ar尹光
al谐趣歌王
offset

七个小矮人-尹光
雪姑七友 七个小矮人

雪姑七个同埋条心

七个矮仔佢谂计仔好梗
那个巫婆望都心惊倒发冷震
雪姑七友 七个虽是小矮人
雪姑七友 七个佢地齐齐同理瞓
七个矮仔起身拿住七支棍
齐齐系个山窿个度(那处)乍眼瞓
雪姑睇见好开心 七个矮仔不算笨

佢地学褶公仔 哗 识玩波仔wo
大家都笑吟吟 笑吟吟
有次雪姑被那七个矮仔激晕

矮仔七个举起棍学无形棍

激得雪姑即刻抡鬼左支棍
连除大喝一声你哋快趣瞓

我要玩波仔 我要褶公仔
波仔好玩哋wo **** 我要打无形棍
我又系 我要瞓觉吖 我哋唔被你玩咯
我哋匿埋弥玩咯 系山窿裡玩
唔锡我哋架 我要玩波仔 唔锡我哋点算吖
噉!我哋褶公仔咯!
雪姑睇见好开心 七个矮仔不算笨

佢地学褶公仔 哗 识玩波仔wo
大家都笑吟吟 笑吟吟
有次雪姑被那七个矮仔激晕

矮仔七个举起棍学无形棍

激得雪姑即刻抡鬼左支棍

连除大喝一声你哋快趣瞓

我哋瞓咯wo!

Tags: Download Lagu Yin Light - 七個小矮人, Download Lagu Yin Light , Download Lagu 七個小矮人, Download Lagu 七個小矮人 Yin Light
Jika Anda mengunduh lagu Yin Light - 七個小矮人 MP3 coba lagi untuk memeriksanya, jika Anda benar-benar menyukai lagu Yin Light - 七個小矮人 membeli kaset atau CD asli, Anda juga dapat mengunduhnya secara legal di iTunes resmi, jadi dukung Yin Light - 七個小矮人 di semua bagan dan bagan Indonesia.